وقتی میگن اگه برای یک نفر مهم باشی ،اون بلاخره یه راهی برای بودنت پیدا میکنه... 

این فیلم رو ببینین 🎞تلنگر خوبی بود !