به یاد داشته باشید که هرگاه از دست کسی خشمگین و برآشفته شدید، این قوانین فردی شماست که ناآرامتان کرده است، نه رفتار طرف مقابل.


👤 آنتونی رابینز
+البته یه حالت استثنا وجود داره درباره خودمون و اون سناریوسازی هامون هست. شاید طرف مقابل واقعا درگیر مشکلی هست ،درونش جنگی برپاست و ما چیزی بیرونش نمیبینیم ... سردی و بی رمقی اش رو به خودمون میگیریم، تو ذهن مون سناریو میسازیم که آره !احتمالا از فلان کارم/حرفم ناراحت شده حالا میخواد بی محلی کنه و فلان ... خوبه که فرصت بدیم و بی خودی سناریو نسازیم. میدونین؟ این سناریوها هر دو طرف رو نابود میکنه، فاصله ها رو زیاد و سرد میکنه . خوبه که اگه شرایط فراهمه رک و راست دلیل سردی رو بپرسیم .یا که نه، فرصت بدیم زمان مشخص کنه. البته گاهی هم طرف نظرش درباره ما دگرگون شده و واقعا قصدش بی محبتیه . این دو مقوله رو اگه دقت کنیم و زمان بدیم میتونیم از هم تمییز بدیم :)