هر وقت عکسش رو میبینم، کلی انگیزه و انرژی مثبت به طرفم سرازیر میشه .

سرشار از سادگی دلنشین ، پویا

جدا از نبوغش، وقارش چه ناگفتنیه ...

اطرافیان و همسرش میگن که کاری به جوانب و حواشی زندگی نداشته ،فقط متمرکز روی هدفهاش ... (صد البته تک بعدی هم نبودن ،همون طور که ازدواج کردن و بچه دار شدن ...)

هر بار که گالری گوشیم رو باز میکنم و این عکس رو میبینم، بیشتر مطمئن میشم که پیشرفت ،توی همین چندتا فاکتور به ظاهر ساده ی خصلت ایشون بوده .


کاش انقدر زود نمیرفتی بانو !

کاش قبل رفتنت بیشتر میشناختیمت...

کاش از زندگی ات چیزای بیشتری الگو میگرفتیم... کاش