هی !! تو نمیذاری آدمای عوضی توی خونه ات زندگی کنن ... پس چه طور اجازه میدی بیان توی ذهنت جولون بدن؟ هان؟ !

بریز دور فکر نکبتها رو، نذار روزت رو سمی کنن !