یوسف مصری را دوستی از سفر رسید . گفت : جهت من چه ارمغان آوردی ؟

گفت چیست که تو را نیست و تو بدان محتاجی ؟ الا جهت آنکه از تو خوبتر هیچ نیست ،آینه آوردم تا هر لحظه روی خود را در وی مطالعه کنی .

            بعد قصه گفتش، گفت: ای فلان،                هین، چه آوردی تو ما را ارمغان؟

         گفت: من بس ارمغان جستم تو را؛               ارمغانی در نظر نامد مرا

         زیره را من سوی کرمان آورم                      گر به پیش تو دل و جان آورم

        نیست تخمی کاندر این انبار نیست             غیر حسنت تو که آن را یار نیست

         آینه آوردمت ای روشنی                           تا ببینی روی خود یادم کنی

#فیه_ما_فیه / مولانا

+ به همین سبب که مولانا جون میگه ،واسه عزیزتر از جان هاتون آیینه ببرید 😊