دیدی بعضی رابطه ها[اعم از دوستانه و فامیلی و ...]بعد مدتی، بدون دعوا مرافه ای حتی ! کم کم فاصله دار میشن ؟ 

دلیلش رو میدونی چیه ؟! نزدیک شدن به مرور زمان

از اون آدم یه چیزی میسازی تو ذهنت که 99% موارد فرد با اون قالب تناسب نداره . نزدیک که میشی ،میبینی عه!! چه قدر فاصله اس از ماکت توی ذهنت تا این واقعی !

ذهنت با ایده آل های خودش اون رو ساخته ولی فرد الزاما مطابقش نیست . این میشه که همیشه بعد یه نزدیکی ، یه فاز فاصله پیش میاد. گاهی بازسازی میکنی، یه درصد از ویژگیهاش رو با چیزایی که دیدی میسازی و بقیه رو که نادیده موندن ، رو باز از ذهن خودت خلاقیت به خرج میدی! 

دوباره نزدیک میشی . رو حساب این که حالا نسبت به قبل بیشتر میشناسیش، نزدیک تر هم میشی . و باز هم سیکل قبل تکرار میشه. 

گاهی دیگه بازگشتی وجود نداره ،افراد درون ذهن ما میمیرند. و باید یاد بگیریم چه طور توی ذهنمون هم اون طرف رو دفن کنیم و هم توقع های بی جای خودمون رو از آدم مرده !