سرم که بی یار مونده، اما دلم کافه رفتن میخواد ... مخصوصا مواقعی که مخم آتیش میگیره وسط خوندن شریانها و اعصاب😓

اصولا موقع امتحانا هوس کافه روی بیشتر سراغم میاد. حالا این دوتا پست و مخصوصا اون کامنت عکس دومی خیلی به حال من نزدیک بود. به خودم قول تفریح و جایزه میدم اگه درساتو خوب خوندی فلان و بیسار🤗 ولی خب ترم آخر علوم پایه شوخی که نداره ،هوم؟ ![تازه از وضعیت رژیم رها شده و باشگاه شل کن سفت کن و بودجه محدود و اینا فاکتور گرفتم !]


+اینروزا غر هم که میزنم سخته و خسته شدم و ... جواب میگیرم که "خودت خواستی " 💔😢