خداوندا بیشتر از همه ،میدونی این روزا انقدر احساس ها و نیازها و حرفهام رو سرکوب کرده ام که تبدیل به آدم کوکی شدم! 

خدایا تحمل و صبر و تمرکز بهم بده تا 18 بهمن علی الحساب... نذار که روی شکست رو ببینم، باشه ؟! 

دفترچه ی TO DO نازنینم ... اشتیاقم رو برای تیک خوردن کارهام بیشتر میکنه

خدایا کمکم کن یه روز همه این صفحه و صفحه بعدش رو تیک خورده ببینم ،در حالی که نفس گرمی از دیافراگمم میکشم چون خیالم از بابت ترم 3 جمع شده ...