با دلم گفتم دلا،با همه بیگانه شو

بس کن این بیهوده را،بعد از این دیوانه شو

گفتم ای آئینه ام چهره ساز دق مشو

هر چه میخواهی بشو بعد از این عاشق مشو

روی این افسانه ها یک خط باطل بکش

ای دل درد آشنا پرده روی دل بکش پرده روی دل بکش

*

از زندگی از این همه تکرار خسته ام

از های و هوی کوچه و بازار خسته ام

دل خسته سوی خانه تنِ خسته میکشم

طاقت،کزین حصار دل آزار خسته ام

بیزارم از خموشی تقویمِ رویِ میز

از دنگ دنگ ساعتِ دیوار خسته ام

از او که گفت یار تو هستم ولی نبود

از خود که بی شکیبم و بی یار خسته ام

*

با دلم گفتم دلا،با همه بیگانه شو

بس کن این بیهوده را،بعد از این دیوانه شو

گفتم ای آئینه ام چهره ساز دق مشو

هر چه میخواهی بشو بعد از این عاشق مشو

روی این افسانه ها یک خط باطل بکش

ای دل درد آشنا پرده روی دل بکش پرده روی دل بکشداریم بامعناتر و پرشورتر از آهنگهای بانو هایده ؟! نه والا ،نه بالله 


دانلودش کنید و مسحور بشید... 🎼