6 نفری هستیم که  با هم کلاس زبان هامون رو شروع کردیم و با هم داریم میایم بالا. خیلی جو دوستانه و فانی داره کلاس زبانمون [همیشه کلاس زبان از جمله پناهگاه های امن و شادم بوده ان !]

تمام دخترا توی این کلاس اسمشون فاطمه اس. یه دونه آتوسا داریم که اون هم تو شناسنامه فاطمه اس! 

خلاصه نگم از اوضاعی که معلم موقع صدا زدنمون داره بیچاره😂

بهمون میگه کلاس هژیرها

یه گروه تلگرامی هم زده عکس پروفایل گروه رو هژیرها گذاشته😂