از اونجایی که احدالناسی برای حال بد و چس ناله های ما تره هم خرد نمیکنه ،

لذا

چاره ای نداری جز اینکه

انرژی در دسترس ات رو ، خرج پالس های مثبت بکنی !

اساسا یه مقدار توان و انرژی برای افکار و توجه ها و تمرکزت ،روزانه در اختیار داری. 

انتخاب با خودته که ازش برای ایجاد پالس مثبت استفاده کنی

یا خرج دید منفی بکنی...

به هر حال ، اگه همچنان مصری به انتخاب دوم، 

حواست باشه که هیچ کس برای حال بدت پاسخگو نیست! روند فرسایشی ات به خودت مربوطه...