+و خب در ادامه ی عکس بالا اینم به یاد داشته باشین که

هیچ عذاب وجدانی باعث تغییر گذشته و هیچ نگرانی‌ای باعث تغییر آینده نمیشه.