خدا نکنه من بیفتم رو دنده ی منگی و خل وضعی... دیگه حتی راننده تاکسی ها هم تو دلشون بد و بیرات میگن بهم😟


+وجود هندزفری بر این گیجی می افزاید و با صدای بلندی میخوام که حرفاشونو تکرار کنن:/