گرگان و نم نم بارون دلبرش

گرگان و رسم های قشنگ هنوز به جا مانده اش مثل چهل منبر ، حلیم پزون آخر صفر ،دورهمی های نابش! 

گرگان و شاهکوهی ها که الحق بی ریا و دوست داشتنی ان...

گرگان و دنجی خاصش ، دامن سبز و دستهای مهربونش که هر غریبی رو مادرانه میپذیره...

گرگان و دل من که رفته براش ...♥+داشتم خبیثانه به این فکر میکردم که چه جوری خودمو تثبیت کنم اینجا😈🤔؟! بعد چاره ای قوی تر از وصلت کردن با گرگانی ها ندیدم😂 البته که خب ریسکش خیلی زیاده 😄