صبحی استاد اومد لیست حضور غیاب رو پر کنه ،از بچه ها پرسید امروز چندمه؟ گفتن 28ام

گفت عی بابااا !!! اینا همیشه 27 ام حقوق میدادنا ...

من یه ذره امیدوار شدم. آخه شب قبلش کلی مشوش بودم فکر میکردم فقط خودمون وضعیت آخر ماه مون اینجوریه ... کفگیرمون به معنای واقعی میخوره ته دیگ

نگو هیئت علمی که علاوه بر تدریس مطب هم داره ،میناله !