میبینین چه جوری همه چی رو چار چشمی میپاد ؟!

این دقیقا حالت مامان منه .همهمممممه چیز !! همممممممممه چیز تحت نظرشه . مخصوصا کارا و حالات من :/ چه جلو چشمش باشم ،چه نباشم . مثلا حتی میدونه من امروز چند بار تو دانشگاه رفتم برای اجابت مزاج[استغفرالله] ...