دلم نمیخواد امشب رو هندزفری به گوش به استقبال تخت خوابم برم. آخه کدوم صاحب عقلی صدای ناز نم نم بارون نوبر مهرانه رو به صدای حبس شده ی توی گوشی ترجیح میده ؟!


دارم آرزوی محال میکنم ... که ای کاش الآن یه یار هم نفس کنارم بود و تا صبح کنار هم چرت و پرت میگفتیم...  حتی با هم دیگه میرفتیم رو پشت بوم تو اون اتاق کوچولوعه میشنستیم که به آسمون نزدیک تر باشیم ...

+آیا میدانید عکس فوق به چه معناست ؟! ها؟ ! نمیدانید!!

بدان معناست که گرگان مون داره وارد فاز دلبرتر خودش میشه و ... فداااااااش بشم من که😍🍁🌇