‏نفر بعدی که بخواد بیاد تو زندگی من خیلی باید تلاش کنه!!(کلا میگم ،چه از جنس مونثش چه مذکر) خیلی عوض شده نظرم نسبت به همه چی! انقده راحت بیخیال آدما میشم ،انقده راحت با هر چی که تعلقات که باشه پرتشون میکنم تو زباله دان زندگیم ،که حقیقتا خودمم از خودم و این تغییر فاحش دلچسب ،متحیرم !