شباهنگام خوابش نمیبرد ،علی رغم خستگی حاصل از 6km پیاده روی و ایروبیک ... 

و دلیلی جز این نداشت؛  که در بستر خویشم گرفتار بند گذشته و ابرهای مبهم آینده بود :/ و چه سعادتمندند ،آنان که توان زیستن در لحظه را دارند! +٦ صبح: خسته

١٠ صبح: خسته

١٢ ظهر: خسته

٣ بعد از ظهر: خسته

٦ عصر: خسته

٩: شب خسته

١٢ شب: سرحال و پرانرژى

خدا وکیل این چه مرضی دیگه ؟!!😑