هنری: اگر گفتی آن چیست که برای هر کسی واجب است، حتی واجب‏تر از نان شب؟

الین: ایمان به خدا؟ امنیت نیست؟ سلامتی چی عزیزم؟

هنری: یکی که آدم باهاش درددل کند! کسی که آدم را درک کند! همین... 

 👤کورت ونه گات
دلم میخواد یکی الان بود ... اول از همه بغلم میکرد . یه جوری که فرکانس های قلبمون همدیگه رو حس کنن ... بعد براش میگفتم از نامهربونیا ،از سدهای جلوی روم، بعد ساکت میشدم و بقیه حرفام رو از چشمام میخوند. که بشه مصداق شعر پروین:

"چه خوش است راز گفتن به حریف نکته سنجی، که سخن نگفته باشی به سخن رسیده باشد

ولی خب ندارمش... همدمم ازم دوره 😔 دلم بغل میخواد ،گرمای دلچسب تنی که متظاهر نباشه ،که با گوشت و جون و تک تک سلول ها صمیمیت حس بشه

+به حدی از بی بغلی رسیدم که هی این بیت رو واسه خودم میخونم ،بعدش قربون صدقه خودم میرم😌

رَشک برم کاش قبا بودمی

چونکه در آغوش قبا بوده ای

+اسکل خودتونین😒