به دام تعصب نیفتید
که این،
زندگی،
با نتایج تفکر دیگران است.👥
اجازه ندهید  سر و صدای ایده‎های دیگران،
صدای درون شما را ساکت کند...


👤استیو جابزاگه خدا یاری ام کنه توی راهی که براش برنامه دارم ، بعدها این نوشته رو نشون دختر آینده ام میدم و میگم:

آری دخترک من !مادرت به کمک پدربزرگت، جلوی تفکرات پوسیده محکم ایستاد، گوش هاش رو بست و به صدای قلبش گوش داد و فوقع ما وقع !

+فرصتهای طلایی زندگیم رو ازم گرفتن با خرافات و بندهای ذهنی شون .اما از اینجا به بعدش رو نمیذارم حیف کنن ... چه خوبه که دستشون کوتاه شده😏