یکی از جنبه های زندگیم که بهش افتخار میکنم این هست که میدونم باید حرف کی رو گوش کنم و حرف کی رو گوش نکنم، اینکه آدمهای درست رو می تونم پیدا کنم و پیشنهادهاشون درمورد کتاب ، فیلم و زندگی رو قبول کنم و پیشنهادهای چه کسی رو قبول نکنم و فقط خیلی ساده بگذرم و راهم رو ادامه بدم.

+ خاصه که نصایح خشک والدین تو کتم نمیره . هر چند که مقابله با افکارشون صبر سختی رو لازم داره ، ولی درود بر هوپ فولی که زیر بار حرف زور نمیره! زنده باد✌💪