دندونای عقلم جفت بالا و پایین با هم داره در میاد .مامانم میگه بچگی ات هم همین جوری عتیقه طور دندون در آوردی ! جفت جفت :/

حالا نگم براتون از دردی که تا فرق سرم میره و خوابم از چشمام پرونده .

و با هر درد تیزی که از دندونام به گوشام و بعد به وسط مغز میره ،یاد اکس و برادرش میفتم که هر دو دندونپزشک بودن ...

خر درون میگه برو بگو غلط کردم برگرد و آشتی کن و 4 تا دندونم رو بکش🤗

عاقا چرا اصلا اورژانس دندون نداریم؟ شاید یکی از درد دندون مرد تا صبح😭😭

عااااااییییی😵

منو ولم کنین دارم هذیون میگم :( 

خوابم میاد ،درد وحشتناک دارم ، دهنم زخمه ... همه اینا جهنم ، میگن بری دندونپزشکی جیبت رو نقره داغ میکنن😢

+وی تا کنون جهنم دندانپزشکی نرفته ،یک دونه دندون خراب هم ندارد . ضمنا به سبب اکس از تمام دندانپزشکان متنفر است 😊