تا حالا شده هی کارهای گذشته تون یادتون بیاد و هی به خاطر خامی و بی فکری خودتون رو سرزنش کنید ؟بعضا خجالت هم بکشید ؟

از صبح تا حالا، به وضع افراطانه ی اعصاب خرد کنی ! هی کارای این یک سال ام رو به یاد میارم ناخواسته و سر هر کدوم حرص میخورم ،خودخوری میکنم . هی میگم آه دختر تو چه قدر بی عقل بودی فکر میکردی خیلیم حالیته:/

لیلا میگه اگه کارای قبلی ات نبودن ،عقل الآنت رو نداشتی. منم میگم اگه عقل الآنم رو داشتم کارای قبلی رو نمیکردم😊

شما هذیان گویی های ذهن پریشانم رو بذارین پای pms کوفتی. [به راستی تو چه میدانی که pms چیست ! ]

خب، بیاین از این حالاتتون بگین. کامنت ها رو هم ناشناس بذارین :)