‏اینکه خودت،سلامت جسمت و روحت رو مقدم بر هر کس و هر چیزی بدونی نه تنها خودخواهی نیست بلکه رسیدن به این درک که باید اول از همه مراقب خودت باشی و اینکه تو از همه تو دنیای خودت مهم تری واقعا مهمه... بقیه عمرت رو اول از همه باید با خودت بگذرونی ! پس مراقب نفست باش :)

+ نمیدونم بین 18 تا 20 سالگی، قراره چه قدر فرو ریخته بشم و از قبل مستحکم تر ساخته بشم. ولی چیزی که هست ،بیشتر خودم رو دارم پیدا میکنم ، از دلدادگی به خودم هم خوشحالم :)

+هوپی بیدار :/ نظرتون چیه اسمم رو عوض کنم بذارم جغد یا owl و یا مشتقات از این دست ؟!