امروز برای چندمین بار بهم ثابت شد، 

اونی که هی منم منم میکنه، مستقیم و غیر مستقیم میخواد خودش رو بزرگ جلوه بده ، اتفاقا بی چیز تر، کم تجربه ترو بی سواد تره. 

مثل جیرینگ جیرینگ پول خرد . بی ارزشه ولی سر و صدا داره .

عوضش تراول 50 تومنی ، بی صداس! 

+برای 2 دهم نمره، از صبح تا حالا با یه مشت استاد از خود راضی چونه زدم. ولی اولین و آخرین بارم بود .شده مشروط هم بشم ،دیگه نمیرم پیش یه مشت از خود راضی ، منت تحویلم بدن:/